Lucerne  –  Maastricht

Lucerne  –  Maastricht

Luzern  -  Maastricht

Люцерне - Маастрихт

Luzern - Maastricht

لوسيرن - ماستريخت

Familie vermogen

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle zakenfamilies hun familiezaken op orde hebben.

Succesvolle familiebedrijven hebben een duidelijke bestuursstructuur waarbij de normen en waarden van de familie zijn vastgelegd in een convenant of een aandeelhoudersovereenkomst. Er is een stappenplan voor overdrachtssituaties of bedrijfsverplaatsing.

Onze professionals helpen u bij het structureren van uw familiebelangen.
Wij helpen met :

  • Het schrijven van een familiestatuut.
  • Het implementeren van een familieraad.
  • Het implementeren van een bestuursstructuur.
  • Het opstellen van een calamiteitenplan.
  • Het begeleiden van een bedrijfsoverdracht.
  • Controle en bemiddeling van (latente) familieconflicten.

Onze beleggingsstrategie is gestoeld op partnership, want de beste ideeën ontstaan door samenwerking. Voor de vertaling van uw beleggingsdoelstellingen naar een portefeuille combineren wij een institutionele strategische asset allocatie met een bottom-up, voornamelijk thematisch, manage selectieproces waarbij het identificeren van de vaardigheden van de manager(s) en het afstemmen van belangen, belangrijke factoren zijn.