Lucerne  –  Maastricht

Lucerne  –  Maastricht

Luzern  -  Maastricht

Люцерне - Маастрихт

Luzern - Maastricht

لوسيرن - ماستريخت

Familie bedrijven

“Window of the World” is een onafhankelijk adviesbureau voor familiebedrijven.

Bedrijfsstrategie

“Window of the World” kan in continuïteit u ondersteunen bij het adviseren en implementeren van een nieuwe bedrijfsstrategie. Wij zullen u helpen om gelijke tred te houden met veranderende inzichten en de laatste marktontwikkelingen.
Wij bieden onze expertise aan in een informele dan wel een formele hoedanigheid, bijvoorbeeld als extern ‘klankbord’ voor uw directie of door de rol op ons te nemen van lid van uw Raad van Advies of bestuurslid van uw trustkantoor.

Herstructurering

Uw bedrijf wordt geconfronteerd met een crisis, snelheid is geboden: u moet de juiste beslissingen nemen om weer grip te krijgen op de ontstane situatie. Dit is het type situatie waarin waarin de medewerkers van Window of the World tot hun recht komen en zich richten op uw bedrijf en uw belangen. Wij begeleiden processen, creëren inzicht en dragen oplossingen aan.
Wij zorgen ervoor dat de communicatie tussen alle partijen wordt geoptimaliseerd en indien nodig wordt hooggespecialiseerde juridische en fiscale expertise ingezet. Effectieve communicatie met alle stakeholders is essentieel en moet de zekerheid geven dat de samenwerking leidt tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat.

Interim-Management

“Window of the World” ondersteunt haar cliënten met professioneel interim-management. Onze belangrijkste kracht ligt in het combineren van toekomstgericht advies met hands-on vermogen in crisissituaties. Ons doel is om de prestaties van uw bedrijf op korte termijn te herstellen en de continuïteit te waarborgen. Een actieplan – met daarin de noodzakelijke verbeteringen – wordt geïmplementeerd om ‘quick wins’ te behalen maar ook om tegelijkertijd een basis te leggen voor structurele verbetering.

 

Uitzonderlijke situaties

Uw bedrijf kan zich in een “uitzonderlijke” situatie bevinden. De medewerkers van “Window of the World” bieden pro-actieve ondersteuning om u te helpen alle aspecten van uw situatie te begrijpen. Wij identificeren mogelijkheden, stellen oplossingen voor en helpen bij de implementatie ervan. Daarbij toetsen wij altijd de effecten van korte termijn interventies aan uw lange termijn doelstellingen.