Lucerne  –  Maastricht

Lucerne  –  Maastricht

Luzern  -  Maastricht

Люцерне - Маастрихт

Luzern - Maastricht

لوسيرن - ماستريخت

Onze aanpak

Wij nemen altijd uw kernkwaliteiten als uitgangspunt van waaruit wij naar een nieuw perspectief toewerken.

Wederzijds vertrouwen vinden wij van groot belang. Waar mogelijk werken wij samen met uw accountant, fiscalist en/of juridisch adviseur. Wij geloven in directe en heldere communicatie. Wij maken de zaken niet mooier dan ze zijn. Onze adviezen worden gepresenteerd in de vorm van duidelijke aanbevelingen. Onze rapporten zijn kort, bondig en in duidelijke taal.

Wij passen regels en richtlijnen toe om ervoor te zorgen dat ons werk op een professionele en ethische manier wordt uitgevoerd. Wij bieden transparantie over de beginselen waaraan wij ons houden. Indien een feitelijk of potentieel belangenconflict dreigt, passen wij procedures toe om ervoor te zorgen dat commerciële belangen nooit de ethische waarden zullen overschaduwen.

Kernwaarden

Onafhankelijkheid

  • Wij zijn autonoom in onze meningen, adviezen en interactie met alle belanghebbenden.
  • Wij zijn niet verbonden aan of gelieerd aan andere ‘lines of business’ of financiële instellingen.

Gedragscode

  • Alle interactie met belanghebbenden is gebaseerd op respect en vertrouwen.
  • Wij zullen nooit activiteiten ontplooien of ondersteunen die niet wettig en/of ethisch zijn.
  • Wij waarborgen onze onafhankelijkheid door ons te houden aan alle professionele normen.

Betrouwbaarheid

  • De gedragscode en de nalevingsrichtlijnen zijn normatief.
  • Een strikt geheimhoudingsbeleid is van toepassing op alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie en informatie van belanghebbenden.

Pragmatisme

  • In nauw overleg met de klant zoeken wij naar haalbare oplossingen.
  • Levertijden worden pas bepaald na zorgvuldige analyse.
  • De belangen van alle betrokken partijen worden zorgvuldig in kaart gebracht om belangenverstrengeling uit te sluiten.